tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO

QLM - Hoàng Hà Label cam kết sẽ đảm bảo in xuất sắc đó là đảm bảo chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: AS/NZS ISO 9001:2008. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp bản sao giấy chứng nhận kiểm định khi có yêu cầu. QLM - Hoàng Hà Label cam kết cải tiến liên tục và điều này được chứng minh trong suốt quá trình chứng nhận ISO 9001. Chứng nhận của QLM – Hoàng Hà Label được thực hiện bởi Intertek và đánh giá chất lượng bên ngoài được tiến hành thường xuyên như là một phần của quá trình kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.


đăng ký email để nhận tin tức từ chúng tôi

tham gia cùng chúng tôi tại một trong các mạng xã hội!