nhãn bế trắng

Hoàng Hà Label có nhiều kích thước nhãn bế trắng khác nhau luôn sẵn sàng cho việc thay đổi bài in nhanh.

Chúng tôi cũng sản xuất nhiều loại các nhãn bế trắng và thẻ treo đáp ứng yêu cầu cá nhân riêng biệt:

Một số lựa chọn nhãn bế trắng của chúng tôi:

  • Giấy trắng bóng & mờ
  • Giấy Fluro vàng, xanh, hồng, cam và đỏ.
  • Lõi 38mm hoặc 76mm.
  • Nhấp vào Sheet sản phẩm nhãn bế trắng của chúng tôi để lựa chọn kích thước có sẵn.

đăng ký email để nhận tin tức từ chúng tôi

tham gia cùng chúng tôi tại một trong các mạng xã hội!