nhãn giao nhận đường biển & nhãn startrack

Thông thường, nhãn giao nhận đường biển là nhãn bế trắng, in cảm nhiệt trực tiếp theo tiêu chuẩn được dùng làm nhãn giao hàng hoặc nhãn thùng carton. Nguyên liệu in nhiệt trực tiếp có thể được in trên máy in cảm nhiệt với hiệu quả kinh tế. Kích thước nhãn giao nhận là 100mm x 150mm và cấn răng cưa giữa mỗi nhãn.

NHÃN GIAO NHẬN ĐƯỜNG BIỂN

 • 100 x 150mm
 • Số lượng nhãn mỗi cuộn: 1,000
 • Kích thước lõi: 76mm
 • Chiều in: mặt nhãn ra bên ngoài
 • Cấn răng cưa giữa mỗi nhãn
 • Màu chất liệu – trắng
 • Giấy in cảm nhiệt trực tiếp với keo dán vĩnh viễn
 • Số lượng đặt hàng tối thiểu: 8,000 nhãn/hộp (8 cuộn/hộp)

 

NHÃN GIAO NHẬN STARTRACK

 • 100 x 150mm
 • Số lượng nhãn mỗi cuộn: 350
 • Kích thước lõi: 38mm
 • Chiều in: mặt nhãn vào bên trong
 • Cấn răng cưa giữa mỗi nhãn
 • Màu chất liệu – trắng
 • Giấy in cảm nhiệt trực tiếp với keo dán vĩnh viễn
 • Số lượng đặt hàng tối thiểu: 8,400 nhãn/hộp (24 cuộn/hộp)

đăng ký email để nhận tin tức từ chúng tôi

tham gia cùng chúng tôi tại một trong các mạng xã hội!