Trust Codes ®


Bạn có đang bảo vệ thương hiệu?

Bao bì sản phẩm thông thường đã không thể đảm bảo được niềm tin của khách hàng. Khách hàng và doanh nghiệp muốn có sản phẩm chính hãng. Nguồn cung ứng của bạn có đảm bảo được điều đó?
Những người làm hàng giả đang đánh cắp lợi nhuận, đánh cắp tên tuổi & tổn hại đến thương hiệu của chúng ta.
QLM - Hoàng Hà Label hợp tác cùng Trust Print, một công ty đã được cấp phép về in và phân phối: Trust Codes ®
Trust Codes ® giúp chủ doanh nghiệp chứng minh được tính xác thực và an toàn đối với sản phẩm của họ trong khi giao dịch với khách hàng, bất kể họ ở đâu. Khi khách hàng scan mã, họ được cung cấp nhiều thông tin liên quan, kết nối với sản phẩm của chúng ta, giá trị thương hiệu và tính chất của sản phẩm. Hàng nhái với mã giả sẽ được nhận dạng qua những thuật toán tiên tiến có thể xác định được trang web liên kết với mã giả, cho phép doanh nghiệp giành lại quyền kiểm soát thương hiệu.


• Chống gian lận thực phẩm
Những mã in seri độc nhất như mã QR ngăn cản sự giả mạo và báo cáo những trường hợp nghi ngờ làm giả, cho phép chủ doanh nghiệp đưa ra những hành động nhanh chóng.

• Tự tin và liên kết khách hàng
Mã sản phẩm hướng đến người tiêu dùng trên điện thoại thông minh. Cung cấp thông tin về tính xác thực và nguồn gốc sản phẩm cùng với thông tin hoàn cảnh dựa vào địa điểm và thời tiết...

• Phân tích dữ liệu và báo cáo
Những phần mềm dữ liệu tiên tiến nắm bắt thông tin thực tế cho những báo cáo giá trị, gồm: thông tin địa điểm và dữ liệu thô để sử dụng cho giao diện doanh nghiệp thông minh

• Thu hồi chính xác và truy xuất nguồn gốc
Không giống như đánh dấu tiêu chuẩn với Trust Codes ®, sản phẩm có thể được thu hồi nhanh chóng với sự chính xác chi tiết. End-to-end GS1 nhận định truy xuất nguồn gốc, liên kết với từng và tất cả mã Trust Code


Liên hệ QLM - Hoàng Hà Label để bảo vệ thương hiệu với sự tư vấn chính xác:
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH : Đặng Tân Khoa
EMAIL: khoa.dang@qlmgroup.com
WEBSITE: hhlc.com.vn/trust-codes

please contact me about this product:

Trust Codes ®


Bạn có đang bảo vệ thương hiệu?

Bao bì sản phẩm thông thường đã không thể đảm bảo được niềm tin của khách hàng. Khách hàng và doanh nghiệp muốn có sản phẩm chính hãng. Nguồn cung ứng của bạn có đảm bảo được điều đó?
Những người làm hàng giả đang đánh cắp lợi nhuận, đánh cắp tên tuổi & tổn hại đến thương hiệu của chúng ta.
QLM - Hoàng Hà Label hợp tác cùng Trust Print, một công ty đã được cấp phép về in và phân phối: Trust Codes ®
Trust Codes ® giúp chủ doanh nghiệp chứng minh được tính xác thực và an toàn đối với sản phẩm của họ trong khi giao dịch với khách hàng, bất kể họ ở đâu. Khi khách hàng scan mã, họ được cung cấp nhiều thông tin liên quan, kết nối với sản phẩm của chúng ta, giá trị thương hiệu và tính chất của sản phẩm. Hàng nhái với mã giả sẽ được nhận dạng qua những thuật toán tiên tiến có thể xác định được trang web liên kết với mã giả, cho phép doanh nghiệp giành lại quyền kiểm soát thương hiệu.


• Chống gian lận thực phẩm
Những mã in seri độc nhất như mã QR ngăn cản sự giả mạo và báo cáo những trường hợp nghi ngờ làm giả, cho phép chủ doanh nghiệp đưa ra những hành động nhanh chóng.

• Tự tin và liên kết khách hàng
Mã sản phẩm hướng đến người tiêu dùng trên điện thoại thông minh. Cung cấp thông tin về tính xác thực và nguồn gốc sản phẩm cùng với thông tin hoàn cảnh dựa vào địa điểm và thời tiết...

• Phân tích dữ liệu và báo cáo
Những phần mềm dữ liệu tiên tiến nắm bắt thông tin thực tế cho những báo cáo giá trị, gồm: thông tin địa điểm và dữ liệu thô để sử dụng cho giao diện doanh nghiệp thông minh

• Thu hồi chính xác và truy xuất nguồn gốc
Không giống như đánh dấu tiêu chuẩn với Trust Codes ®, sản phẩm có thể được thu hồi nhanh chóng với sự chính xác chi tiết. End-to-end GS1 nhận định truy xuất nguồn gốc, liên kết với từng và tất cả mã Trust Code


Liên hệ QLM - Hoàng Hà Label để bảo vệ thương hiệu với sự tư vấn chính xác:
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH : Đặng Tân Khoa
EMAIL: khoa.dang@qlmgroup.com
WEBSITE: hhlc.com.vn/trust-codes

please contact me about this product:


đăng ký email để nhận tin tức từ chúng tôi

tham gia cùng chúng tôi tại một trong các mạng xã hội!