• 0
   1. Your cart is currently empty.
  • item(s)0
CÁC THIẾT KẾ NHÃN ĐỘC ĐÁO

NHÃN CÂY TRỒNG

NHÃN CÂY TRỒNG CỦA QLM

HHLC – QLM cung cấp NHÃN CÂY TRỒNG:

 • Nhãn, thẻ và bao bì sản phẩm thực phẩm cao cấp.
 • Nhãn bế trắng và nhãn in cảm nhiệt.
 • Mã vạch (2D & QR).
 • Nhãn và thẻ khuyến mại để làm nổi bật sản phẩm.
 • Nhiều lựa chọn cho chất liệu nhãn như nhãn chịu lạnh, ẩm, tủ cấp đông hoặc dầu mỡ.
 • Cung cấp máy in nhiệt & kỹ thuật số để khách hàng tự in nhãn của riêng mình.
 • SHARE:

CÁC YẾU TỐ CÂN NHẮC:

 • Mã hoá màu sắc.
 • Bảng thành phần dinh dưỡng và mã vạch (2D & QR).
 • Nhãn vầ thẻ quảng cáo để làm nổi bật sẩn phẩm.
 • Check Country of Origin Label requirements

CHẤT LIỆU ĐỀ XUẤT:

 • Nhiều sự lựa chọn nhãn có sẵn.
 • Nên sử dụng lớp hoàn thiện để nhãn bền hơn.
 • Giấy Silver PP (giấy tráng kim loại) được khách hàng ưa chuộng, tạo độ sáng bóng cho sản phẩm của bạn.

CONTACT US TO BRING YOUR LABELS ALIVE