• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)0

LIÊN HỆ VỚI HHLC-QLM

Liên hệ với chúng tôi để tìm ra giải pháp hữu ích
cho nhãn mác & bao bì trong ngành hàng của bạn.
call • email • online chat • web form
Chi tiết liên hệ bên dưới.

Đem sức sống mới đến cho nhãn hiệu của bạn . . .

Hoang Ha Label Co., Ltd – QLM Label Makers

Văn phòng & Nhà máy
Lô 24B, đuờng 19/5A, khu công nghiệp Tân Bình,
phường Tây Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

email: vietnam@qlmgroup.com
điện thoại: 028 3815 6217

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ
BRING YOUR LABELS ALIVE