• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)0
CÁC CHÍNH SÁCH VÀ CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN ISO

Các nhà sản xuất nhãn QLM cam kết đảm bảo chất lượng in xuất sắc đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế: AS / NZS ISO 9001: 2015

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO

Tập đoàn sản xuất nhãn QLM cam kết đảm bảo chất lượng in theo tiêu chuẩn quốc tế: AS/NZS ISO 9001:2015. Một bản sao giấy chứng nhận của chúng tôi có sẵn theo yêu cầu. QLM cam kết cải tiến liên tục và được chứng minh trong suốt quá trình lấy chứng nhận ISO 9001. Chứng nhận QLM Label Makers Group được thực hiện bởi Intertek và kiểm tra chất lượng bên ngoài được tiến hành thường xuyên.

  • SHARE:

KẾT NỐI VỚI INTERTEK

Địa chỉ:38 Huynh Lan Khanh street, ward 2, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh city.
Điện thoại:+84 28 6297 1099
business lines:Cargo & Analytical Assessment; Industry Services
Email:email:info.vietnam.gs@intertek.com
website:https://www.intertek.com

CONTACT US TO BRING YOUR LABELS ALIVE