nhãn hóa chất & công nghiệp và thẻ treo

Nhãn hóa chất & công nghiệp và thẻ treo có thể bị bong ra khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, hóa chất, ánh sáng mặt trời hoặc việc xử lý mạnh tay cũng như yêu cầu dán lên nhiều loại thùng khác nhau và điều kiện nhiệt độ nhạy cảm. Nếu có yêu cầu về thông tin đặc trưng cho từng sản phẩm riêng biệt, bao gồm cả số seri, cảnh báo và thông tin an toàn sản phẩm, sự hiểu biết về ngành công nghiệp đặc trưng của QLM - Hoàng Hà Label rất quan trọng để đảm bảo nhãn sử dụng bền vững đến cuối dòng đời và tuân thủ các quy định có liên quan về:

  • Hóa chất, nước sơn, dầu và nông nghiệp.
  • Các lựa chọn cho thẻ treo & nhãn kiểm tra điện.
  • Nhãn sản phẩm cao cấp, thẻ treo và bao bì sản phẩm.
  • Nhãn bế trắng và cảm nhiệt được sử dụng trong máy in cảm nhiệt.
  • Nhãn khuyến mại và thẻ treo, nhãn cảnh báo, nhãn an toàn & nhãn hàng hoá nguy hiểm.
  • Thành phẩm đẹp có thể ép nhũ, dập nổi và UV nổi.
  • Máy in cảm nhiệt, ruy băng và vật tư phụ.

đăng ký email để nhận tin tức từ chúng tôi

tham gia cùng chúng tôi tại một trong các mạng xã hội!