• 0
   1. Your cart is currently empty.
  • item(s)0

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại HHLC-QLM, hãy liên lạc với chúng tôi.

Front End Developer – HCMC Based

We are looking for an experienced front-end web developer to design, develop, build and maintain our network of websites. We want you to be a developer with a strong track record of excellent website development work on WordPress and is comfortable working with a regional team in English and Vietnamese. We do not require a university degree for this position. Instead, we are focused on output and real-world experience. Our web program will include work with Odoo so an understanding of Odoo or the ability to quickly learn this is important.

RESPONSIBILITIES
 • You will be experienced in working with WordPress including developing your own themes and ideally have experience working with Python, Odoo, Oxygen, Divi and/or Elementor.
 • You will be comfortable leading the management and implementation of front end development projects across a range of sites.
 • You will be creative, independent and data-driven when you make decisions about design, development and maintenance.
 • You will work collaboratively with our team, including senior management, to ensure our network of websites performs well for our business and clients.
REQUIRED SKILLS
 • 5+ years of basic web development experience (HTML, CSS, JS, PHP).
 • Experience programming in Python.
 • 5+ years of WordPress development expertise.
 • Experience building custom WordPress themes.
 • Deep understanding of website optimisation, particularly for mobile.
 • Ability to communicate technical concepts effectively in English and Vietnamese.
IDEAL SKILLS
 • Experience working with Oxygen.
 • Experience with UX and UI tools like Figma and/or Adobe XD.
 • Experience with Google Analytics and other analytics tools.
 • Experience building custom WordPress plugins.
 • Understanding of website security basics, including tools and standard operating procedures.
EXTRA ADVANTAGES/INTERVIEW
 • A portfolio of beautifully designed WordPress sites and clear examples of your role in the development process.
 • Examples of smart custom code you have written to solve problems for yourself, clients or customers.

Prior to applying please ensure you meet the required key competencies and review our corporate information on our websites: https://qlmgroup.com and https://hhlc.com.vn. Please apply in writing by email only to jolie.nguyen@qlmgroup.com

THỢ IN

Công việc chính

Đảm bảo sản phẩm được in kịp thời, chính xác đúng theo yêu cầu của đơn hàng và theo các tiêu chuẩn chất lượng đã duyệt, đồng thời dán nhãn là dấu hiệu thích hợp trên hàng in trong suốt quá trình sản xuất. Thực hiện đầy đủ và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh nơi làm việc và kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc.

nhiệm vụ
 • Kiểm tra bản in, mực in và vécni tráng phủ trước khi tiến hành sản xuất trên máy.
 • Việc chuẩn bị lên máy và chạy máy in phải tuân thủ quy trình vận hành máy, đồng thời phải đảm bảo chạy ra sản phẩm theo đúng các yêu cầu ghi trên túi hồ sơ của đơn hàng và phiếu thông số sản xuất tiêu chuẩn của sản phẩm.
 • Xác định và sử dụng vật liệu phù hợp để set up.
 • Nhận dạng được các loại vật liệu và đảm bảo vật liệu được cấp cho đơn hàng luôn chính xác thông qua các tem nhận dạng được dán lên cuộn hoặc chồng giấy.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của Hoàng Hà:
  Hiểu rõ các tiêu chuẩn chất lượng đã được phê duyệt đối với nhãn thành phẩm; Xác định sản phẩm không phù hợp; Đánh dấu các sản phẩm hỏng và các vị trí nối cuộn trong suốt quá trình chạy hàng; Đảm bảo rằng Giám sát sản xuất/ Giám đốc sản xuất (hoặc người được ủy thác) ký duyệt kết quả canh bài để đối chiếu bài mẫu chuẩn trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.
 • Ghi nhận chi tiết trên phiếu theo dõi thời gian sản xuất hàng ngày.
 • Những thay đổi so với thông số kỹ thuật trên túi hồ sơ của đơn hàng phải được ký duyệt bởi giám sát sản xuất/ Giám đốc sản xuất (hoặc người được ủy quyền) và phải được thợ in ghi nhận đầy đủ trên túi hồ sơ của đơn hàng để báo lại nhân viên phụ trách kinh doanh biết.
 • Lập phiếu thông số sản xuất tiêu chuẩn của sản phẩm cho đơn hàng mới.
 • Kiến thức đáp ứng yêu cầu vận hành máy in, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến các khu vực nguy hiểm trên máy in hay các máy móc khác.
 • Bảo trì máy theo lịch bảo trì và trả tất cả các dụng cụ sử dụng lại đúng vị trí trên bảng đặt dụng cụ khi kết thúc ca.
 • Giữ gìn khu vực và bàn làm việc sạch sẽ.
 • Nắm rõ quy trình xuất vật tư sử dụng trong quá trình in (như băng keo, dao gạt, mực…)
 • Sẵn sàng học hỏi nhiều kỹ năng để có thể vận hành được nhiều máy khác nhau theo các yêu cầu.
 • Tuân thủ các quy trình và chính sách của Hoàng Hà về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, thao tác sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động và các chất độc hại.
Trách nhiệm
 • Đảm bảo đầy đủ tất cả các vật tư cần thiết để hoàn thành công việc.
 • Sản xuất tất cả các đơn hàng in một cách chính xác theo thông số kỹ thuật trên túi hồ sơ của đơn hàng và phiếu thông số sản xuất tiêu chuẩn của sản phẩm; đánh dấu các sản phẩm hỏng dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá của Hoàng Hà.
 • Tiến hành công việc đúng tiến độ theo lịch đã đề ra và phải điền đầy đủ phiếu theo dõi thời gian sản xuất hàng ngày.
 • Duy trì việc ghi chép thông tin trên phiếu theo dõi thời gian sản xuất một cách chính xác.
 • Ghi chú các mô tả bổ sung và các lưu ý cần thiết một cách đầy đủ trên túi hồ sơ của đơn hàng.
 • Sử dụng, bảo quản máy móc đúng cách và giữ cho khu vực làm việc và các thiết bị/công cụ tại nơi làm việc gọn gàng.
 • Tuân thủ các quy trình và chính sách của Hoàng Hà về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, thao tác sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động và các chất độc hại.
TIÊU CHUẨN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
 • Sản phẩm hỏng (NCR’s) dưới 0.1% do lỗi của thợ in.
 • Thời gian sản xuất dự kiến và thực tế chênh lệch +/-4%.
 • Nguyên vật liệu sử dụng bằng hoặc ít hơn so với số lượng dự tính.
 • Đảm bảo thông tin về các thay đổi phải thể hiện rõ trên túi hồ sơ của đơn hàng khi cần thiết (kiểm tra ngẫu nhiên túi hồ sơ của đơn hàng).
 • Thực hiện đầy đủ và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh nơi làm việc, các công cụ tại nơi làm việc và kế hoạch bảo trì bảo dưỡng.
 • Tuân thủ các thủ tục và chính sách của Hoàng Hà về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, thao tác sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động và các chất độc hại.
Năng lực
 • Hiểu biết và biết vận hành thiết bị sản xuất hoặc có khả năng học hỏi kinh nghiệm đứng máy.
 • Kiến thức (hoặc khả năng nắm bắt kiến thức) về các nguyên vật liệu in.
 • Kỹ năng đọc, viết và tính toán tốt.
 • Khả năng lập kế hoạch và giám sát hiệu quả công việc hàng ngày.

NHÂN VIÊN KINH DOANH

công việc chính

Quản lý doanh số nhóm khách hàng và khách hàng qua điện thoại cá nhân. Xây dựng thêm nhóm khách hàng mới trong phạm vi khu vực quản lý bằng cuộc gọi cá nhân. Đảm bảo rằng khách hàng được ứng xử bằng thái độ chuyên nghiệp. Đảm bảo rằng thông tin đầu vào và đầu ra của công ty được quản lý một cách thích hợp. Cung cấp thông tin chính xác cho việc báo giá và sản xuất. Nâng cao giá trị thương hiệu, tên tuổi của công ty. Đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại về mặt tài chính bằng khả năng tốt nhất của bạn. Định mức tín dụng và các thủ tục tài chính phải được áp dụng.

nhiệm vụ
 • Phục vụ khách hàng hiện tại bằng cách liên lạc điện thoại và thăm hỏi trực tiếp. Đảm bảo khách hàng được cung cấp giải pháp một cách thích hợp và giúp công ty nắm được thông tin khách hàng tại mọi thời điểm.
 • Tìm nguồn khách hàng mới trong khu vực quản lý cụ thể, bằng cả gọi điện thoại đơn thuần và gọi điện thoại thuyết phục. Đại diện cho sản phẩm và dịch vụ của công ty đối với những khách hàng này và tạo thêm cơ hội báo giá.
 • Lập kế hoạch hành động hàng tuần sắp tới dựa theo phạm vi quy định và thảo luận với quản lý kinh doanh.
 • Cập nhật dữ liệu trong chương trình PRISM.
 • Chuẩn bị các dự án mới và các báo giá mới kịp thời và thông tin cho các phòng ban liên quan.
 • Liên lạc với khách hàng hiện tại và cập nhật vào nhật ký thường xuyên như một phần của chương trình chăm sóc khách hàng.
 • Tham gia vào chương trình đào tạo, các cuộc họp và các cuộc hội thảo bán hàng.
 • Tuân thủ các chính sách và thủ tục về quản lý chất lượng của HHLC sức khỏe và an toàn nơi làm việc, khả năng phục hồi và trở lại làm việc.
Trách nhiệm
 • Đảm bảo doanh số bán hàng đạt theo yêu cầu hoặc cao hơn.
 • Đảm bảo duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại một cách thích hợp. Đảm bảo dịch vụ của công ty được thể hiện tốt
 • Xử lý công việc một cách chính xác và kịp thời.
 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và giành được cơ hội báo giá.
 • Cung cấp thông tin cho nhân viên hỗ trợ bán hàng, báo giá, bộ phận sản xuất, và quản lý kinh doanh.
 • Chuẩn bị các báo cáo doanh số bán hàng từng tháng.
 • Chia sẻ thông tin chính xác và cởi mở với nhân viên kinh doanh, người báo giá, bộ phận sản xuất, quản lý kinh doanh và những người có liên quan đến công ty.
 • Tuân thủ các chính sách và thủ tục về chất lượng của HHL. Co, Sức khỏe và an toàn nơi làm việc, xử lý bằng tay, thiết bị bảo hộ lao động và các chất độc hại.
Đo lường hiệu quả làm việc
 • Đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng.
 • Các hoạt động bán hàng.
 • Báo giá trong tháng
 • Theo dõi báo giá
 • Điểm không phù hợp
 • Chuẩn bị các báo cáo doanh số bán hàng từng tháng.
 • HHLC Professional Code of Conduct.
Đánh giá hiệu quả công việc
 • Đạt được chỉ tiêu doanh số quý.
 • Hoạt động bán hàng được đáp ứng hoặc cao hơn hàng tháng.
 • Báo giá được theo dõi và kết thúc trước 60 ngày.
 • Các NCR không vượt quá 0.3% doanh số tháng.
năng lực
 • Giao tiếp điện thoại tốt, kỹ năng diễn đạt tốt và có kỹ năng xây dựng mối quan hệ bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.
 • Kiến thức về ngành in.
 • Khả năng làm việc trên Excell, Word và Outlook.
 • Khả năng làm việc với hệ thống máy tính MIS tại HHL Co.
 • Có khả năng lập kế hoạch ngày và giám sát đầu ra.

Để đăng ký cơ hội này, vui lòng gửi sơ yếu lý lịch của bạn, thư xin việc và mong đợi mức lương qua email.

let’s work together

Let’s to work together and bring labels and brands ALIVE

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BRING YOUR LABELS ALIVE