• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)0
Token Roadmap
Our Work

Giải pháp thiết kế bao bì cá nhân

Tại HHLC-QLM, chúng tôi sản xuất bao bì theo thiết kế cá nhân của khách hàng: các loại hộp carton mềm,
với ý tưởng mới lạ và thiết kế khéo léo,
đem tới diện mạo nổi bật hơn cho sản phẩm của bạn, đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng nhận diện thương hiệu cho các nhãn hàng.

Chất liệu Carton có thể khác nhau về trọng lượng và vẻ bề ngoài.
Vui lòng đưa chúng tôi mẫu chất liệu hiện tại của bạn hoặc yêu cầu nhân viên kinh doanh của chúng tôi giới thiệu loại chất liệu thích hợp.
Cùng tìm hiểu các thiết kế nổi bật của chúng tôi:

Our Work
Token Roadmap

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BRING YOUR LABELS ALIVE