chứng nhận AQIS

QLM Label Makers Pty Ltd tọa lạc tại số 1/13 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD 4110 được chấp thuận như là một nhà sản xuất các nhãn hiệu chính thức cho chính phủ Úc – Cục kiểm dịch Úc và Dịch vụ kiểm tra, được cung cấp bởi INSTRUMENT OF APPROVAL.

Xin lưu ý rằng phê duyệt AQIS ngành in được tiến hành với việc tuân thủ toàn diện các yêu cầu hiện hành bởi thư ký AQIS nhưng có dâu hay logo chính thức được sử dụng cho mục đích quảng cáo hay trưng bày hồ sơ được duy trì bởi QLM. Nếu có yêu cầu, tài liệu này sẽ được in ra. Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi.


đăng ký email để nhận tin tức từ chúng tôi

tham gia cùng chúng tôi tại một trong các mạng xã hội!