liên hệ với chúng tôi

QLM Viet Nam
Trading as Hoang Ha Label Co., Ltd
Nhà máy sản xuất & Văn phòng kinh doanh
Lot 24B, 19/5A Street, Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist - HCM City, Vietnam

po box: -
p: +84 28 3815 6217
f: +84 28 3815 6362

QLM Label Makers - Australia
Brisbane - Trụ sở chính
Unit 1/13 Murdoch Circuit
Acacia Ridge QLD 4110

PO Box 512 Acacia Ridge LPO QLD 4110
p: (+61)7 3711 3866
f: (+61)7 3711 3877

QLM Label Makers - Australia
Melbourne - Nhà máy Boronia & Văn phòng kinh doanh
1C/981 Mountain Highway
Boronia VIC 3155

1C/9981 Mountain Hwy, Boronia VIC 3155
p: 1300 792 782
f: 1300 789 198

QLM Label Makers - Australia
Sydney - Nhà máy sản xuất và Văn phòng kinh doanh
Unit 57, 2-4 Picrite Close
Pemulway, NSW 2145

p: 1300 792 782
f: 1300 789 198

QLM Label Makers - Australia
Adelaide - Văn phòng kinh doanh
4/110 Ward Street
North Adelaide SA 5006

4/110 Ward Street: North Adelaide SA 5006
p: 1300 792 782
f: 1300 789 198

QLM Label Makers Sdn Bhd - Malaysia
No. 7, Jalan TPP 6/6, Taman Perindustrian Puchong 6, 47100 Puchong, Selangor

PO box: -
p: +603 8062 7823
f: +603 8063 7823

QLM Label Makers UK
Nottinghamshire - United Kingdom
Unit 1B, Langley Mill Business Centre, Amber Dr, Langley Mill, Nottingham NG16 4BE, UK

po box: -
p: +44 11 5697 7277


đăng ký email để nhận tin tức từ chúng tôi

tham gia cùng chúng tôi tại một trong các mạng xã hội!