• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)0

bản tin labels alive

Công nghệ in Kỹ Thuật Số HP Collage

HP Collage
HP Collage: Công nghệ tự động tạo ra các thiết kế dựa trên các yếu tố hình ảnh cơ bản của HP Indigo
  • tích hợp nhiều tính năng bảo mật có sẵn trên máy
  • thay đổi diện mạo thương hiệu
  • thiết kế tập trung vào lợi ích dinh dưỡng của sản phẩm
  • thiết kế brochure nhằm tuyên truyền & giáo dục
  • tự hào sản xuất tại Úc

HP Collage 2

Read more

CONTACT US TO BRING YOUR LABELS ALIVE