• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)0

Cải tiến về nhãn

MÃ QR

Mã QR (viết tắt của Quick Read) là mã 2-D đã bùng nổ phổ biến do khả năng đọc nhanh & dung lượng lưu trữ lớn (tối đa 7000 ký tự). Được sử dụng với thiết bị di động, mã QR truyền thông tin để thiết bị tải tin nhắn hoặc một trang web.

Mã QR tuân theo các tiêu chuẩn ISO, không có phí cấp phép và có hiệu lực ngay lập tức. Từ tiếp thị sản phẩm và chương trình khuyến mãi cụ thể – QR là một ý tưởng cho việc tạo ra lợi nhuận tại chỗ.

Liên hệ chúng tôi với URL của bạn chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã QR mà bạn có thể sử dụng – MIỄN PHÍ!

Read more

CONTACT US TO BRING YOUR LABELS ALIVE