• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)0

Cải tiến về nhãn

NHÃN QUẢNG CÁO

promo_labels

Trong bán hàng, mỗi nhãn là một nhãn quảng cáo, tuy nhiên các chiến dịch marketing thực sự sẽ thường sử dụng sức mạnh của nhãn quảng cáo hay nhãn trưng bày để lôi cuốn người tiêu dùng bởi các thiết kế bắt mắt và cung cấp các diện mạo nhãn đặc trưng để làm nổi bật sự khác biệt cho thương hiệu.

Nhãn quảng cáo là sự lựa chọn lý tưởng cho việc tạo ra sức mạnh quảng cáo tổng hợp trên một loạt sản phẩm của một chương trình khuyến mãi cụ thể, hoặc có thể được sử dụng để quảng cáo chéo sản phẩm miễn phí trong phạm vi cho phép.

Nhãn quảng cáo có thể trở thàng hình thức nhãn trực tiếp, nhãn tập sách, phiếu giảm giá cũng như một loạt các lựa chọn nhãn tháo rời. Theo truyền thống, chúng được sử dụng để làm nổi bật phần giảm giá hoặc quà tặng, nhưng một chút sáng tạo có thể mang đến sự khác biệt qua đó xây dựng lòng trung thành thương hiệubằng cách gắn kết người tiêu dùng với sản phẩm của bạn hoặc các trang mạng xã hội cung cấp các công thức nấu ăn, mẫu sản phẩm miễn phí hoặc kết nối mạng lưới của bạn và người sử dụng.

Như với tất cả các tư liệu quảng cáo bạn muốn tiếp xúc tối đa doanh thu của bạn và HHLC – QLM có nhiều cách hiệu quả và sáng tạo để giúp bạn đạt được thành công với các chiến dịch marketing.

Read more

CONTACT US TO BRING YOUR LABELS ALIVE