• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)0

Thiết kế

CHIẾN THẮNG: Nhãn sản phẩm chăm sóc cá nhân

Giải thưởng Hp Digital Print Excellence Awards châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản được thành lập bởi HP Graphics Solutions Business, để ghi nhận những thành tựu và đổi mới nổi bật trong ngành in ấn trên khắp Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản.

Những người đi đầu trong ngành công nghiệp nghệ thuật đồ họa sẽ đánh giá các hạng mục dựa trên: thẩm mỹ tổng thể, hiệu quả tác động/tiếp thị, sức hấp dẫn trên kệ hàng, mục đích – thiết kế phù hợp với nhu cầu người dùng, độc đáo & đổi mới và tận dụng hiệu quả chất liệu & phương tiện truyền thông.

Thiết kế đoạt giải của Hoang Ha Label Co. – QLM Label Makers Vietnam:

Sữa tắm Sedure Exotic
Thiết kế bởi:Khách hàng cung cấp
Được in bởi:Hoang Ha Label Co. – QLM Label Makers Vietnam
Cuộc thi:HP Digital Print Excellence Awards 2019
Giải thưởng:CHIẾN THẮNG hạng mục nhãn cho sản phẩm chăm sóc cá nhân

Read more

CONTACT US TO BRING YOUR LABELS ALIVE