• 0
   1. Your cart is currently empty.
  • item(s)0

news & what’s hot

Lựa chọn XANH

Lựa chọn XANH

Các thương hiệukhách hàng trên toàn thế giới đang tập trung vào giảm thiểu các loại bao bì và chất thải không cần thiết. QLM – Hoàng Hà Label mong rằng mọi người có thể nhận thức lựa chọn của mình và có trách nhiệm hơn. đối với những thay đổi này. Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững với nhãn và bao bì, chúng ta cần hiểu rõ vai trò của chúng trong tái chế và ảnh hưởng của chúng trên các nguồn tài nguyên như nước, điện, cây xanh, hiệu ứng nhà kính, chất thải rắn và nhiên liệu hóa thạch. Điều này yêu cầu một giải pháp tiếp cận toàn diện có thể tiếp cận tới sự ảnh hưởng tổng thể đối với môi trường và xem xét vai trò của chúng ta trong quá trình: từ nhà cung cấp nguyên liệu thô tới nhà máy, chuỗi cung ứng, chủ thương hiệu và khách hàng.

nền kinh tế tuần hoàn

nền kinh tế tuần hoàn

 • chuyển đổi từ việc khai thác, sản xuất, tiêu dùng & xả thải sang mô hình tuần hoàn các sản phẩm và vật liệu nhiều nhất có thể trong các chu trình kĩ thuật và sinh học
 • duy trì giá trị của tài nguyên lâu dài

cải tiến bao bì

nền kinh tế nhựa mới

 • cải tiến bao bì
 • loại bỏ bao bì không cần thiết
 • đổi mới để tái sử dụng, tái chế, làm phân trộn

tại sao phải hành động bây giờ ? Các cơ quan chính phủ, cơ quan môi trường và các nhà bán lẻ lớn đang đặt ra các mục tiêu hướng tới nhựa, bao bì  chất thải. Các công ty được yêu cầu đặt ra các mục tiêu bền vững nhấn mạnh các chiến lược giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế cũng như thiết kế quy trình để có nhiều nguồn lực hiệu quả. Các nhà lãnh đạo hành động cho sự thay đổi này là:

Hiệp ước bao bì Úc APCO

 • Chính sách quốc gia về chất thải năm 2018
 • Mục tiêu năm 2025: 100% bao bì phải có thể tái chế, có thể phân hủy hoặc tái sử dụng

Các nhà bán lẻ lớn

 • Cam kết bao bì ALDI
 • chính sách bao bì bền vững của Coles
 • ‘chu trình khép kín’ của Woolworths
Lựa chọn xanh 3Lựa chọn xanh 2Lựa chọn xanh 1
3 R để đạt được các mục tiêu bền vững với nhãn và bao bì
bền vững 1

1. Sử dụng nguồn tài nguyên tái tạo

 • chất liệu từ nguồn cung cấp có đạo đức
 • có chứng nhận FSC®
 • sản phẩm từ nguồn tài nguyên tái tạo (nguyên liệu sinh học)
(Avery Dennison FSC® certified stocks stocks from renewables, UPM Raflatac Bio-Based stocks)


bền vững 22. Cắt giảm hoặc dùng vật liệu mỏng hơn

 • dùng ít bao bì hoặc dùng bao bì mỏng hơn (có lợi cho năng suất và chi phí )
 • vật liệu làm từ ít nguyên liệu hơn
 • vật liệu cải thiện kiểm soát chất thải
(UPM Raflatac RAFNXT+ Portfolio Lite Portfolio, Avery Dennison Think Thin Range)


bền vững 33. Tái chế: sản phẩm tái chế hoặc có khả năng tái chế

 • vật liệu được tạo ra từ sản phẩm tái chế
 • cho phép tái chế
 • nhãn removeable cho phép tái sử dụng
(UPM Raflatac FSC® recycled stocks, Avery Dennison CleanFlake, Herma Wash Away)


bền vững 44. Phân hủy sinh học

 • nhãn hiện nay thường chỉ đuợc phân hủy công nghiệp
 • xử lí bằng cơ sở vật chất công nghiệp ở 55OC
 • đạt các tiêu chuẩn chất luợng chống độc với môi trường.
(Avery Dennison Compostable Papers, UPM Raflatac Compostable Films, Herma Leaf Standard)

 

Read more

CONTACT US TO BRING YOUR LABELS ALIVE