• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)0

news & what’s hot

Các thiết kế sáng tạo của sinh viên RMIT

Trong 5 tháng qua, chúng tôi vinh dự được làm việc với tư cách là đối tác trong ngành với các sinh viên ngành Thiết kế Bao bì của Đại học RMIT Việt Nam (@rmitvnscd) – và giảng viên: @ Giang.Nguyen https://www.linkedin.com/in/ giang-nguyen-68513919 /.

Các bạn sinh viên RMIT đã có dịp thử thách thiết kế bao bì, với yêu cầu: thiết kế phải đảm bảo giảm thiểu tác động đến môi trường, tập trung vào vật liệu bền vững và giải quyết các vấn đề để bao bì làm cho cuộc sống của mọi người tốt hơn.

Các bạn sinh viên tại đây thực đã khiến chúng tôi ngạc nhiên bằng chính sự sáng tạo và miệt mài của mình. Các mẫu, mô hình và thành phẩm được in trên QLM – nhãn HP Indigo của Hoàng Hà Label và máy in offset.

Đây chỉ là một vài thành phẩm nổi bật mà học sinh đã nghĩ ra. Thật thú vị khi xem cách các bạn sinh viên tại đây làm việc để phát triển ý tưởng và giải quyết vấn đề.

Tôi nghĩ rằng công bằng mà nói rằng chúng ta đang có lợi cho việc phát triển tầm cỡ học sinh. Thật mong chờ những thiết kế mà các em có thể sáng tạo ra trong tương lai.

#labelsalive #hpindigo #qlmlabelmakers #rmit #rmitvnscd

Read more

CONTACT US TO BRING YOUR LABELS ALIVE